Skip to main content

Captain AI partner in Holland Robotics Inspectie & Maintenance

By 30/01/2020June 8th, 2022News

Captain AI is partner in het project Holland Robotics Inspectie & Maintenance onderdeel van Holland Robotics een landelijke roboticabeweging, die ervoor gaat zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut. Captain AI zal haar kennis rondom autonoom varen inzetten voor de verdere ontwikkeling van gerobotiseerde haveninspectie en -onderhoud.

De maatschappij verandert in een rap tempo. De eisen op het gebied van duurzaamheid, ergonomisch- en veilig werken nemen steeds meer toe. De steeds extremere werkomstandigheden waarin inspectie en maintenance plaatsvindt enerzijds en de vergrijzing en het toenemende personeelstekort anderzijds heeft meer en meer impact op bedrijven. Dit vraagt om een andere manier van werken waarbij de inzet van robotica essentieel zal zijn in de toekomst.

Holland Robotics is daarom een het project Holland Robotics Inspectie & Maintanance gestart. In dit projecten gaan ondernemingen uit de roboticasector, diverse en diverse opleidings- en kennisinstellingen intensief samenwerken om gezamenlijk demo- en technologieoplossingen te ontwikkelen voor de inspectie & maintenancesector.

Samen bouwen
Het project is niet alleen gericht op de ontwikkeling van nieuwe roboticatechnologie en -toepassingen. Ook het vormen van een sterke roboticacommunity behoort tot de projectdoelen, zodat Nederland in de toekomt een rol op wereldniveau gaat en blijft spelen op het gebied van robotica. bron

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiƫle ondersteuning van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), OP-Zuid, Provincie Noord Brabant en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.